Propreties ของซับ PFA

สาระสำคัญของ PFA Lining


ผลิตภัณฑ์ PFA Lining มีข้อดีสูงสุด:

1. ทนต่ออุณหภูมิสูง (อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด 260 องศา }

2. มีกรดเบสแรงมาก (ค่า pH ระหว่าง 1 ถึง 14 }

3 การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม (ความดันลบถึง 0. 09MPa ผลสูญญากาศ }

4. อายุการใช้งานยาวนาน (8-10 สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะปกติระยะเวลารับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี }

5. การเจาะลึก (hf. คลอรีน. ก๊าซโบรมีนมีฤทธิ์ต้านความร้อนได้ดีมาก)