กระบวนการสำหรับไฟเบอร์ผ้าเคลือบ


กระบวนการเคลือบผ้า PTFE 


แก้วผ้าที่ชุบบนบรรทัดการตกแต่งไฟเบอร์กระจาย เกิดชั้นของสีที่เกิดขึ้นในสามขั้นตอน:

กำจัดน้ำ กำจัดกระจาย surfactants to250 ° – 280 ° C (482° – 536° F) และเผาถึง 450° C (842° F) กระบวนการทำให้มีขึ้นสามารถซ้ำถึง 8 ครั้งเพื่อที่จะถึงความหนาของไฟเบอร์ที่จำเป็น สารเคมีอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มการบอกคุณสมบัติเฉพาะ บางครั้งก็มีการประมวลผลความร้อนบางส่วนเพิ่มเติมทำความสะอาดเพื่อให้เหมาะกับสีของผ้าต้องสำหรับไฟเบอร์ Aquous กระจายต้อง โปรดไปที่:http://www.bainaisichem.com/ptfe-aqueous-dispersionทางสามารถให้การสนับสนุนที่ดีที่สุด: