คุณสมบัติของ PFA Tubing จากเรซิน PFA


คุณสมบัติของ PFA Tubing จากเรซิน PFA


การผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของ PTFE และ FEP PFA ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 เพื่อตอบสนองความต้องการเรซินที่มีอุณหภูมิทางเคมีและการใช้งานใกล้เคียงกับ PTFE แต่เป็นเรซินที่สามารถรักษาความสามารถในการทำละลาย FEP แบบเดิมได้

ในขณะที่มีราคาแพงกว่าเล็กน้อยท่อ PFA ดำเนินการปรับปรุงจำนวนประเภท fluoropolymer tubing ประเภทอื่น ๆ ตัวปรับแต่งที่ใช้ในเรซิน PFA ส่งผลให้อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดและความเฉื่อยของสารเคมีเช่นเดียวกับ PTFE (500 F) ท่อ PFA ยังมีแรงกดดันในการทำงานสูงกว่า FEP และ PTFE

และแตกต่างจาก FEP สารเคมี PFA ช่วยยับยั้งการแผ่รังสีได้น้อยมากส่งผลให้มีความบริสุทธิ์สูงเหมาะสำหรับการใช้งานทางเภสัชกรรมห้องปฏิบัติการและการสุ่มตัวอย่าง เกรดความบริสุทธิ์สูงพิเศษเหมาะสำหรับการใช้งานในเซมิคอนดักเตอร์ ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ก้าวร้าวเช่นกรดไฮโดรฟลูออริกและไนตริกที่ 250 F ท่อ PFA เป็นที่นิยมและพิสูจน์ได้ว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน