คุณสมบัติของท่อ FEP จากเรซิ่น FEP

คุณสมบัติของท่อ FEP จากเรซิ่น FEP


บราเดอร์ที่มีประสิทธิภาพของ PTFE FEP ได้รับการพัฒนาให้เป็น fluoropolymer ที่สามารถละลายได้ตามอัตภาพเพื่อตอบสนองต่อข้อ จำกัด และปัญหาเบื้องต้นในการผลิต PTFE

ท่อ FEP เป็นโคพอลิเมอร์ของ TFE ซึ่งเป็นบล็อคการสร้างโมโนเรอร์ขั้นพื้นฐาน การเพิ่มขึ้นของการปรับเปลี่ยนทำให้มีขนาดเล็ก แต่มีความหมายออกจากคุณสมบัติของท่อ PTFE ส่วนใหญ่จะมีแรงดันในการทำงานที่สูงกว่า 30% ผนังโปร่งใสมีความแข็งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอุณหภูมิในการใช้งานลดลง 50 องศาฟาเรนไฮต์

แตกต่างจากท่ออื่น ๆ fluoropolymer ความยาวอย่างต่อเนื่องยาวของท่อ FEP ยังสามารถผลิตโดยการอัดขึ้นรูป ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำและคุณสมบัติที่ต้องการของท่อ FEP ช่วยผลักดันการใช้งานในหลาย ๆ งานที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่พังทลายของไฟฟ้าต่ำค่าคงที่ของฉนวนต่ำความต้านทานต่อสารเคมีสูงการส่งผ่านรังสี UV สูงการฆ่าเชื้อที่ยอดเยี่ยมและอายุการใช้งานยาวนาน