ลักษณะโครงสร้างของ FEPลักษณะโครงสร้างของ FEP


46 มี abranch ในห่วงโซ่หลักและโซ่ด้านข้างของโมเลกุล ความแตกต่างโครงสร้างของช่วงอุณหภูมิสูงสุดของวัสดุภายใต้ความเครียดเป็นเวลานานไม่มีผลกระทบที่ดีอุณหภูมิ F-46 200 ℃และ PTFE อุณหภูมิสูง 260 ° C อย่างไรก็ตามความแตกต่างในโครงสร้างนี้ แต่ F-46 มีเรซินจุดหลอมละลายที่กำหนดไว้มากและวิธีการประมวลผลแบบเทอร์โมพลาสติกที่มีอยู่และทำให้การประมวลผลง่ายขึ้น ไม่มีใน PTFE นี่คือจุดประสงค์หลักของการปรับเปลี่ยนจากเม็ดสีโดย HFP