เรซิน FEP

โครเมี่ยมเอทิลีนโพรพิลีน fluoride (perfluorinated ethylene propylene copolymer) ชื่อภาษาอังกฤษ: Teflon * FEP (Fluorinated ethylene propylene), FEP เป็นโคพอลิเมอร์ของ tetrafluoroethylene และ hexafluoropropylene ของ

颗粒 (1).jpg