การประยุกต์ใช้งานสำหรับ PVDF Membrances ในการบำบัดน้ำการประยุกต์ใช้แผ่น PVDF ในการบำบัดน้ำ

 

คุณสมบัติของวัสดุ PVDF โดยมุ่งเน้นที่เมมเบรน PVDF ในการบำบัดน้ำเสียการบำบัดน้ำเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่น้ำเสียจากน้ำมันน้ำทิ้งจากโรงงานโลหะหนักน้ำเสียน้ำเสียจากกระบวนการเผาผลาญและความคืบหน้าในการใช้น้ำเสียที่มีฟีนอลการวิเคราะห์แนวโน้มของเยื่อ PVDF ในปัจจุบัน .