คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ยางเคลือบ PVDF

1, weatherability ซุปเปอร์ของเคลือบ PVDF ใช้กลางแจ้งถึง 20 ปีหรือมากกว่า ความขุ่นของน้ำกร่อนและทนต่อสารเคมีดี ต้านทานการเจาะดี

2 ดีทางกายภาพ และกลสมบัติของ PVDF เคลือบ ประสิทธิภาพการประมวลผล ดีทนทานต่อการปนเปื้อน

3, PVDF เคลือบมีความต้านทานต่ออุณหภูมิที่ดี เคลือบ 150 ℃-60 ℃ใช้ระยะยาว