จำเป็นต้องสนใจเรื่อง PVDF เคลือบเรซิน

เรื่องที่ต้องสนใจ 1 ของเคลือบ PVDF ผิวติดต่อ 2, PVDF เคลือบ prohibition และผสมของเคลือบ 3 หลังจากใช้เคลือบ PVDF เหลือจะถูกเก็บไว้ปิดผนึก 4, PVDF เคลือบไฟ ควรเก็บไว้ห่างจากแหล่งจุดระเบิด