ใช้ผงพลาสติก PTFE

1. สามารถใช้ในบาร์ ท่อ แผ่น สายเคเบิล ผลิตของวัสดุ วัตถุดิบ ประมวลผลรองสามารถทำเป็นแผ่น ฟิล์ม และ avariety ผลิตภัณฑ์พิเศษ สามารถใช้เป็น thickeners หล่อลื่นได้

2. สามารถใช้เป็นพลาสติก ยาง ไม้แปรรูป หมึก หล่อลื่น จาระบี และสารอื่น ๆ

3. กดปั้นทำบางผนังหลอด บาร์ดี รูปก้าน wireand สายฉนวนกันความร้อน ม้วนเป็นแผ่นบาง ๆ สำหรับเธรดท่อบรรจุวัสดุ