ร้าน PVDF เคลือบเรซิน

PVDF เคลือบควร 5 ~ 30℃ เก็บในสภาพแวดล้อมสะอาด แห้งเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง ความชื้น และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ผสมกัน