PTFE ปั้นผงเก็บและวิธีการขนส่ง

วิธีการจัดเก็บและขนส่ง

PTFE มีเสถียรภาพ แต่มันจะยังบันทึกที่ตัดอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเปลวไฟเปิด เพราะของ℃มากกว่า 400 จะแบ่งก๊าซพิษ