ไฟเบอร์กลาสเอาท์เธน

คุณสมบัติ: สีขาว น้ำนมน้ำกระจายตัว Dispersions โดยเธน polymerization ของคาร์บอเนตแอมโมเนีย และความร้อนในการสกัดตัวแทน แยก thepresence เทของเหลวเข้มข้น dispersions ของไฟเบอร์กับเนื้อหาแข็ง 60% เก็บข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง อุณหภูมิ แสงแดด และเย็นกรณีพอลิเมอร์ด้วยกัน กระจายตัวที่เข้มข้นของเรซิ่นไฟเบอร์คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีเหมือนกัน สามารถใช้สำหรับ impregnating ใยหิน เส้นใยแก้ว และเซรามิกส์ porous วัสดุ เช่นแกรไฟต์ หรือ ลง สี การปั่นเส้นใยไฟเบอร์กลา madeof ใช้เป็นวัสดุกาว ป้องกันการกัดกร่อน หรือยาแนวรอยต่อ