สายโคแอกเซียลไฟเบอร์จากผง PTFE


สายโคแอกเซียลไฟเบอร์จากผง PTFE


สายเคเบิลโคแอกเซียล หรือเกลี้ยกล่อม เป็นชนิดของสายเคเบิลที่มีมีตัวนำภายในล้อมรอบ ด้วยชั้นฉนวนท่อ ล้อมรอบ ด้วยโล่ทำท่อ สายโคแอกเชียจำนวนมากยังมีฉนวนภายนอกฝักหรือแจ็คเก็ต คำว่าโคแอ็กเซียลมาจากตัวนำภายในและโล่ร่วมแกนแบบเรขาคณิต

 

ผงไฟเบอร์ DF2048 เป็นเพียงสำหรับชั้นฉนวนของคู่สาย และสามารถแทนผงไฟเบอร์ของ Dakin ในพื้นที่นี้ ด้วยคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม