ลักษณะโครงสร้าง FEP

46 abranch บนโซ่หลักโซ่ข้างของ macromolecule ได้ ความแตกต่างนี้โครงสร้างของช่วงอุณหภูมิสูงสุดของวัสดุภายใต้ความเครียดเป็นเวลานาน ไม่ผลดี ℃อุณหภูมิ 200 F 46 และอุณหภูมิสูง PTFE เป็น 260 ° c อย่างไรก็ตาม นี้ความแตกต่างในโครงสร้าง แต่ F-46 มีจุดหลอมเหลวที่ตั้งใจมากยางและเทอร์โมพลาสติกวิธีการประมวลผลที่มี และทำการประมวลผลที่ง่ายกว่าการประมวลผล ไม่มีไฟเบอร์ นี่คือ ofpolytetrafluoroethylene วัตถุประสงค์หลักที่ปรับเปลี่ยน โดย HFP