ใช้เรซิ่น PVDF ในเคลือบผง

มี PVDF (polyvinylidene ฟลูออไรด์ PVDF) เป็นฟลูออไรด์ vinylidene (vinylidene ฟลูออไรด์ ถ้าใช้) homopolymer เป็นแบบนึ่ง Thermoplastics วิศวกรรม โซ่โมเลกุล PVDF ประสงค์ในกลุ่ม CH2and CF2 เพื่อดุลเฉพาะของประสิทธิภาพ ซึ่งมี fluoropolymer เสถียรภาพความร้อน ทนต่อสารเคมี และความมั่นคง