ก่อตั้งในปี 2005 ไซโบ้ Bainisi Chemical Co., Ltd ความในวิจัย ผลิต และการตลาดสูง และ วัสดุใหม่ รวมถึงวัสดุพอลิเมอร์สูง PTFE, PVDF, FEP รับ และ เทอร์โมใหม่ นอกจากนี้ในกระบวนการเคมีอื่น ๆ ดี

ระบบควบคุมสมัยใหม่การจัดการและการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ DCS ขั้นสูงใน การผลิตอุปกรณ์ ยังกำลังจัดเก็บและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มืออาชีพขาย และทีมเทคนิค ผลิตภัณฑ์ของเราได้ยินดีมากในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เราสามารถยังกับคุณ OEM หรือสั่งเองถ้าใดเป็นพิเศษต้องการ

ยินดีต้อนรับติดต่อเรา และแสวงหาความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน